PL

Przesyłki i zwroty

Twoja przesyłka.

Jeśli zamówiłeś / zamówiłaś reprodukcję, wydruk dzieła sztuki na papierze, płótnie lub innym materiale,
lub kupiłaś / kupiłeś oryginał dzieła sztuki, przeczytaj informacje dotyczące przesyłek i zakupów 
w celach prywatnych i komercyjnych.

Paczki są zazwyczaj wysyłane przez Artystów w ciągu 3-7 dni po otrzymaniu płatności i wysyłane za pośrednictwem
wybranej przez zamawiającego usługi pocztowej, kurierskiej lub odbiór własny. Opłaty powinny być zapłacone przed wysyłką dzieła sztuki, reprodukcji lub gotówką przy odbiorze.

Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty manipulacyjne i koszty pakowania oraz koszty wysyłki. Opłaty za obsługę są stałe, a opłaty za przewóz różnią się w zależności od całkowitej wagi przesyłki. Radzimy grupować produkty w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch odrębnych zamówień złożonych osobno, a opłaty za wysyłkę będą miały zastosowanie do każdego z nich.
Twoja paczka zostanie wysłany na twoje własne ryzyko, istnieje również możliwość ubezpieczenia paczki.
Z szczególną starannością podchodzimy do ochrony delikatnych przedmiotów.

Pudełka mają duże rozmiary, a twoje przedmioty są dobrze chronione.

Jeśli oryginał dzieła sztuki. który Państwo zamówili odbiega od Państwa oczekiwań.
W przeciągu 2 tygodni istnieje możliwość zwrotu nieuszkodzonego dzieła sztuki do Artysty.
Wszystkie koszty transportu pokrywa kupujący.

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas: office@betesdaart.com

ENG

Shipments and returns

Your pack shipment

If you ordered / ordered a reproduction, a printout of a piece of art on paper, canvas or other material, or you bought / bought the original work of art, read the information on shipments
and purchases for private and commercial purposes.

Packages are generally dispatched within 2 days after receipt of payment and are shipped via UPS with tracking and drop-off without signature. If you prefer delivery by UPS Extra with required signature, an additional cost will be applied, so please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.

Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.

Boxes are amply sized and your items are well-protected.

If the original work of art. which you have ordered differs from your expectations.
Within 2 weeks, it is possible to return an undamaged work of art to the Artist.
For this purpose, write to us a message within 2 weeks of receiving the artwork.
All transport costs are covered by the buyer.

If you need more information, write to us:

office@betesdaart.com